Συνήθεις τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων από τους εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί συνήθως αντιλαμβάνονται τη σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή ως μια σχέση ανταγωνιστική, ως αγώνα εξουσίας. Γι’ αυτό και στο επίκεντρο των προσπαθειών των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν μια σύγκρουση είναι οι τεχνικές της νίκης και της ήττας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα:
α. στο να υιοθετήσουν μια αυστηρή και αυταρχική προσέγγιση, άρα να αντισταθούν με όποιον τρόπο μπορούν στους μαθητές, ώστε τελικά να επικρατήσει η δική τους άποψη, (συμπεριφορά αυταρχικού εκπαιδευτικού) ή
 β. στο να ασπαστούν μια ελαστική προσέγγιση, άρα να ενδώσουν σε οποιεσδήποτε επιθυμίες των μαθητών, προκειμένου να σταματήσει η ένταση (συμπεριφορά ανεκτικού εκπαιδευτικού).

Τα χαρακτηριστικά της αυταρχικής προσέγγισης είναι τα ακόλουθα:

Απαιτεί τη χρήση εξουσίας από μέρους του εκπαιδευτικού,
Προκαλεί δυσαρέσκεια στους μαθητές που αισθάνονται ότι είναι ο ηττημένοι,
Δεν παρέχει κίνητρο στους ηττημένους μαθητές να πραγματοποιήσουν τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού,
Έχει ισχύ μόνο όσο ο εκπαιδευτικός είναι παρών,
Ανακόπτει την καλλιέργεια υπευθυνότητας και αυτοπειθαρχίας, ενώ αναπτύσσει σχέσεις εξάρτησης και την ανάγκη για παροχή οδηγιών στους μαθητές,
Αναχαιτίζει την αυτοπεποίθηση των μαθητών,
Καλλιεργεί τη συμμόρφωση και την υποταγή των μαθητών υπό τον φόβο του εκπαιδευτικού,
Εμποδίζει την ανάπτυξη συνεργασίας και ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του άλλου και
Παρακωλύει τη δημιουργικότητα και την επινοητικότητα των μαθητών.

Τα χαρακτηριστικά της ανεκτικής προσέγγισης από μέρους του εκπαιδευτικού είναι τα ακόλουθα:

Αγνοούνται τα κίνητρα της συμπεριφοράς των μαθητών, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση
Ο ηττημένος εκπαιδευτικός αισθάνεται δυσαρέσκεια για τους νικητές μαθητές, συνεπώς αναπτύσσονται σχέσεις αντιπάθειας μεταξύ τους,
Καλλιεργείται στους μαθητές ο εγωισμός και η έλλειψη ενδιαφέροντος στις ανάγκες του άλλου,
Μειώνεται η παραγωγικότητα των μαθητών μέσα σ’ ένα κλίμα απειθαρχίας,
Οι νικητές μαθητές αισθάνονται ενίοτε ενοχές που ο εκπαιδευτικός δεν ικανοποιείται,
Προκαλεί έλλειμμα σεβασμού των μαθητών προς τον εκπαιδευτικό,
Προάγει την απειθαρχία και την ανυπακοή και
Εμποδίζει την καλλιέργεια του σεβασμού στον εκπαιδευτικό.