Οι αντιδράσεις των μαθητών στην χρήση εξουσίας

Οι μαθητές, εισπράττοντας την χρήση εξουσίας από πλευράς των εκπαιδευτικών, βιώνουν έντονα συναισθήματα που, σύμφωνα με τον T. Gordon (2003), κινητοποιούν ορισμένους μηχανισμούς αντιμετώπισής τους. Τα συναισθήματα και οι συνεπαγόμενοι αυτόματοι μηχανισμοί αντιμετώπισης που ενεργοποιούνται στους μαθητές  είναι:

Η δυσαρέσκεια, ο θυμός και η εχθρότητα που οδηγούν στην εξέγερση, την αντίσταση και την πρόκληση,
Η ματαίωση που επιζητά την αντεκδίκηση,
Το μίσος που επιφέρει την ανειλικρίνεια, την πονηριά, την απόκρυψη συναισθημάτων,
Η αμηχανία / το ντρόπιασμα που προκαλεί την επίρριψη ευθυνών σε τρίτους, τον χαφιεδισμό,
Η αναξιότητα που οδηγεί στην εξαπάτηση, την αντιγραφή, τη λογοκλοπή,
Ο φόβος, το άγχος και η νευρικότητα που κινητοποιούν την επιβολή, τον εκφοβισμό, την τρομοκρατία,
Η δυστυχία, η θλίψη και η κατάθλιψη που επιφέρουν την ανάγκη για νίκη και την απέχθεια της ήττας,
Η πικρία και η εκδικητικότητα που συνεπάγονται την οργάνωση και τη δημιουργία συμμαχιών,
Η ανημποριά και η ακινησία που οδηγούν στην υποταγή, τη συμμόρφωση, την παραίτηση,
Το πείσμα που επιφέρει την κολακεία,
Η ανταγωνιστικότητα που επιζητά τη συμμόρφωση, την αποφυγή ρίσκου, τον φόβο για το καινούριο και
Η ταπείνωση και η απάθεια που οδηγούν στην απόσυρση, την παραίτηση, τη φαντασίωση, την παλινδρόμηση.
  (T.Gordon, Τα μυστικά του αποτελεσματικού δασκάλου, Αθήνα, Ερευνητές, 2003)