Ο όρος "σύγκρουση"

Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη από την πρόθεση «συν» και το ουσιαστικό «κρούση» που προέρχεται από το ρήμα «κρούω». Σύγκρουση λοιπόν είναι μια κατάσταση κατά την οποία δύο αντικείμενα ή πρόσωπα «χτυπούν» μεταξύ τους, δηλαδή βρίσκονται σε αντιπαράθεση, σε διαφωνία ή ακόμα και σε συμπλοκή.
Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον που αναφέρεται σε ανθρώπινες σχέσεις, με τον όρο σύγκρουση εννούνται οι διαφωνίες και οι αντιθέσεις που προκύπτουν ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους.
 Οι διαφωνίες προκύπτουν συνήθως όταν οι στάσεις ή οι συμπεριφορές της μιας πλευράς δεν ικανοποιούν τις ανάγκες της άλλης ή όταν οι αξίες των δύο πλευρών είναι διαμετρικά αντίθετες μεταξύ τους. Οι πιο συχνές περιπτώσεις σύγκρουσης στην εκπαιδευτική πράξη αναφέρονται:

α. στις συγκρούσεις που προκύπτουν όταν οι μαθητές με τη συμπεριφορά τους εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και

β. στις συγκρούσεις που προκύπτουν όταν ορισμένες συμπεριφορές ενός ή μιας μερίδας μαθητών έρχονται σε αντιπαράθεση με εκείνες κάποιου άλλου μαθητή ή ορισμένων άλλων.