Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών προς όλους τους μαθητές

Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε να απευθύνονται κατηγορίες προς τους εκπαιδευτικούς ότι κάνουν διακρίσεις ανάμεσα στους μαθητές τους, με κριτήριο την καταγωγή τους, τις επιδόσεις τους, τη συμπεριφορά τους κ. ά. Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε απαραίτητο να καταθέσουμε ορισμένες συμβουλές σχετικά με το πώς μπορούμε να αποφύγουμε, ως εκπαιδευτικοί, τις διακρίσεις και παράλληλα να βοηθήσουμε τους μαθητές να εκτιμήσουν την αξία της ισότητας. Πιο συγκεκριμένα:

1. Συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο προς όλους τους μαθητές, όταν τους απευθύνουμε ερωτήσεις ή όταν σχολιάζουμε τις απόψεις τους στην τάξη.

2. Απευθυνόμαστε σε όλους τους μαθητές με τα μικρά τους ονόματα, τα οποία έχουμε απομνημονεύσει. Αν αδυνατούμε να το πράξουμε, στα πρώτα ιδίως μαθήματα προτείνουμε στους μαθητές να γράψουν το όνομά τους σε μια κόλλα διπλωμένη στα δύο και να την τοποθετήσουν στα θρανία τους.

3. Προσέχουμε ιδιαίτερα την αναφορά σε στερεοτυπικές πεποιθήσεις, όταν καλούμαστε να σχεδιάσουμε εργασίες ή μελέτες περίπτωσης.

4. Αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς που οφείλονται σε προκαταλήψεις και δεν επιτρέπουμε στους μαθητές να προβαίνουν σε αυτούς.

5. Αναθέτουμε ομαδικές εργασίες σε μεικτές ομάδες μαθητών (ανάλογα με το φύλο, την κοινωνική προέλευση, την εθνικότητα, τις επιδόσεις στα μαθήματα κ. ά.).

6. Βοηθούμε τους μαθητές να άρουν τις προκαταλήψεις απέναντι στους συμμαθητές τους, ενισχύοντάς τους μέσα από καθημερινές πρακτικές και από το προσωπικό μας παράδειγμα, ώστε να μεταβάλλουν τη στάση τους.

7. Οργανώνουμε δραστηριότητες για τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, στις οποίες εμπλέκουμε ενεργητικά όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους.