Το περιβάλλον της μάθησης - Α΄ Ο χώρος της διδασκαλίας

Οι εκπαιδευτικές αίθουσες παρουσιάζουν συχνά την εικόνα ενός ψυχρού και απρόσωπου περιβάλλοντος που κάνει τους μαθητές να νιώθουν ανοίκεια. Ο εκπαιδευτικός οφείλει, στο μέτρο του δυνατού,  να τροποποιεί το περιβάλλον της μάθησης, αναδιαμορφώνοντας την αίθουσα διδασκαλίας του σ’ ένα ελκυστικό για τους μαθητές σύγχρονο χώρο. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τους μαθητές να μας βοηθήσουν στην τροποποίηση του περιβάλλοντος διδασκαλίας και παράλληλα τούς καθιστούμε υπεύθυνους για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του χώρου. Ας μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές περνούν ένα σημαντικό μέρος του καθημερινού τους προσωπικού χρόνου στη διδακτική αίθουσα.

Χρήσιμες οδηγίες για την αναδιαμόρφωση της αίθουσας διδασκαλίας

1. Επιλέγουμε να βάψουμε την αίθουσα με ζεστά χρώματα που θα καταστήσουν τον χώρο πιο φιλόξενο για τους μαθητές.

2. Διακοσμούμε τους τοίχους της αίθουσας με έργα των ίδιων των μαθητών (πίνακες ζωγραφικής, κολλάζ) ή ακόμα και με δικές τους φωτογραφίες.

3. Συμπληρώνουμε τον διάκοσμο με αφίσες ή χάρτες που καλούνται να επιλέξουν οι μαθητές, προκειμένου να νιώσουν ότι ο χώρος είναι δικός τους, συνεπώς και η διακόσμησή του προσωπική τους επιλογή.

4. Προσθέτουμε στον χώρο φυτά που καλούνται να φέρουν οι μαθητές, των οποίων την περιποίηση αναλαμβάνουν οι ίδιοι.

5. Οργανώνουμε μια μικρή βιβλιοθήκη εντός της αίθουσας. Τα βιβλία τα φέρνουν οι μαθητές από το σπίτι, με στόχο να τα δανείσουν στους ενδιαφερόμενους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια της διδακτικής χρονιάς.

6.     Καλούμε τους μαθητές να προσκομίσουν από το σπίτι την αγαπημένη τους ορχηστρική μουσική, η οποία θα μπορούσε να τους συνοδεύει στην τάξη κατά την εκπόνηση ομαδικών εργασιών.

8. Αλλάζουμε τη θέση της έδρας και των θρανίων, άρα και τη διαρρύθμιση της αίθουσας, γεγονός που θα κάνει τους μαθητές να νιώσουν ότι αλλάζουν περιβάλλον.

9. Αναδιοργανώνουμε τα θρανία της τάξης με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε εύκολη πρόσβαση προς όλους τους μαθητές, ακόμα κι εκείνους που μέχρι πρότινος ήταν απομονωμένοι στις τελευταίες θέσεις, προκειμένου να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον τους για τη μάθηση.